Україна, Дніпро, Д.Яворницького, 19
095 407 63 53
dnipromova@gmail.com

Викладачі кафедри

Біляцька Валентина Петрівна

Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри філології та мовної комунікації НТУ «Дніпровська політехніка».
Закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка.
Захистила кандидатську дисертацію «Проблема Митця в естетико-художній еволюції Ліни Костенко і Василя Стуса».
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – «Українська література» – «Жанровий код українського роману у віршах кінця ХХ – початку ХХІ століття» (2017).
Член журі Всеукраїнської студентської та учнівської олімпіад зі спеціальності «Українська мова і література», Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук України в м. Дніпро.


Коло наукових зацікавлень:
• Фольклорно-літературні взаємозв’язки
• Творчість літературного шістдесятництва
• Поетика сучасного ліро-епосу
• Проблеми художньої літератури для дітей

Викладає дисципліни:
• Усна народна творчість
• Історія української літератури
• Українська мова

Цюп’як Ірина Костянтинівна


Кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри філології та мовної комунікації НТУ «Дніпровська політехніка».
Директор Центру культури української мови ім. Олеся Гончара.
Закінчила Дніпропетровський державний університет (1986 р).
Закінчила аспірантуру Дніпропетровського державного університету (2001р.).
Захистила кандидатську дисертацію «Поетика повістей Миколи Хвильового» (2002р.).
Має звання «Мати-героїня».

Стажування: № 09/1-10 від 18 травня 2020 року Криворізький державний педагогічний університет на кафедрі української мови Термін 17 лютого — 18 трвня 2020 року Загальний обсяг 180 годин 6 кредитів


Коло наукових зацікавлень:
• Література початку ХХ століття.
• Література періоду Розстріляного відродження
• Поетика тексту
• Сучасна новелістика
Нагороди: Звання «Мати-героїня»


Викладає дисципліни:
• Історія зарубіжної літератури
• Дискурс постмодернізму
• Українська мова

Баракатова Неонілла Анатоліївна

Доцент кафедри філології та мовної комунікації НТУ «Дніпровська політехніка».

Закінчила Дніпропетровський державний університет (1994р.) за
спеціальністю «Українська мова і література»
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук
(10.02.01 Українська мова) на тему «Парадигма дієслова в сучасній
українській мові» (2000).
Отримала вчене звання доцента кафедри української мови (2003).
Стажування в Польщі (2004): в Університеті Марії Кюрі-Склодовської
(м. Люблін) за програмою культурно-мовної взаємодії з польською
діаспорою.
Стажування в Польщі (2005-2007) на Курсі методики викладання
польської мови (диплом 1/2007 від 25.07.2007) в Центрі польської мови і
культури для польської діаспори та іноземців (Люблін, УМКС).


Коло наукових зацікавлень:

 • Українсько-польські міжмовні контакти
 • Юридична лінгвістика
 • Граматика сучасної української літературної мови
 • Державна мовна політика України

Викладає дисципліни:

 • Академічне письмо
 • Українська мова
 • Польська мова

Луценко Валентина Іванівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філології та мовної комунікації НТУ «Дніпровська політехніка».
Закінчила Дніпропетровський державний університет (1986 р.)
Захистила кандидатську дисертацію: «Методика вивчення повнозначних частин мови на функціонально-стилістичних засадах в основній школі» (2009 р.).


Коло наукових зацікавлень:
• Інноваційні методи викладання української мови як іноземної
• Психологія професійної комунікації
• Функціональна стилістика


Нагороди:
Почесний диплом НГУ ( 2014 р.), Подяка НГУ, 2014 р.

Викладає дисципліни:
• Українська мова як іноземна
• Лінгвістичні основи наукового дискурсу
• Презентація наукових досліджень та управління науковими проектами українською науковою мовою
• Українська мова

Онищенко Геннадій Анатолійович

SONY DSC

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та мовної комунікації.
Закінчив Дніпропетровський державний університет за фахом «Філолог. Викладач української мови та літератури»(1995р.).
Захистив кандидатську дисертацію «Мовна структура української народної загадки (семантичний і синтаксичний аспекти» (2006р.).
Директор Науково-технічної бібліотеки університету НТУ «ДП».


Коло наукових зацікавлень:
• Лексикологія
• Словотвір
• Синтаксис малих фольклорних жанрів


Нагороди:
Подяка Українського центру оцінювання якості освіти (2007р.).

Викладає дисципліни:
• Історична граматика української мови
• Українська діалектологія
• Старослов’янська мова
• Українська мова

Саїк Аліна Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент, кафедри філології та мовної комунікації. 
Закінчила Дніпропетровський національний університет (2004 р.). 
Закінчила аспірантуру Дніпропетровського національного університету імені О.Гончара (2010 р.) . 
Захистила кандидатську дисертацію «Концепти «батько», «мати» в українській лексико-фразеологічній системі світу» (2010 р.). 
Стажування в Чехії (вивчення чеської мови в Карловому університеті, 
м. Прага) (2009р.) . 
Стажування в Чехії (вивчення чеської мови на факультеті мистецтв в університеті Палацького, м.Оломоуц) (2010р.)
.

Коло наукових зацікавлень:

• Когнітологія,
• Компаративістика
• Слов’янські мови

Викладає дисципліни:
• Вступ до слов’янської філології
• Чеська мова
• Сучасна українська мова
• Українська мова

Ромас Людмила МиколаївнаДоцент кафедри філології та мовної комунікації НТУ «ДП». Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри. 
Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету (1992 р.). 
Захистила кандидатську дисертацію «Художнє осмислення національної свідомості в історичній прозі Юрія Мушкетика» (2006 р.). 


Коло наукових зацікавлень: 
• Проблема постпам’яті в сучасній українській і світовій літературі; 
• Українська історична проза; 
• Проблеми порівняльного літературознавства; 
• Масова та елітарна література 

Викладає дисципліни: 
• Вступ до літературознавства 
• Теорія літератури 
• Історія української літературної критики 
• Поетика літературно-художнього твору 
• Порівняльне літературознавство 

Леся Степовичка

Шуманн Олександра Несторівна 

Член Національної Спілки письменників України. 
Член Національної Спілки журналістів України. 
Поетеса, прозаїк, есеїст, перекладач. 
Провідний фахівець центру культури української мови імені Олеся Гончара

Викладає дисципліни:
Практикум з виразного читання
Літературне краєзнавство

https://litgazeta.com.ua/prose/yevropa-na-zv-yazku/attachment/lesya-stepovychka/

http://litakcent.com/tag/lesja-stepovychka/ 

http://poetyka.uazone.net/stepov.html http://diligans.ucoz.ru/load/poehzija_tom_ii/le/16-1-0-541 

http://moonstation.tripod.com/3_003.html https://n-v.com.ua/cavet-tanem/ 

Кисільова Євгенія Анатоліївна

Кандидат філологічних наук.
Викладач кафедри філології та мовної комунікації НТУ «ДП»
.
Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету .
Захистила кандидатську дисертацію

 • Коло наукових зацікавлень:
  1. Українська мова як іноземна.
  2. Українська література для іноземців.
  3. Мова ЗМІ (в межах курсу «Українська мова як іноземна»).
  4. Морфологія та словотвір української мови як іноземної.
 • Довідка про стажування:

Реєстраційний номер 055/19

Від 23.04.2021 року

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна


Тараненко Ксенія Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філології та мовної комунікації НТУ «Дніпровська політехніка».
Закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури (2010 р.).
Закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара та здобула кваліфікацію психолога (2011 р.).Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 – українська мова на тему «Прагматика антонімії української мови» (2014 р.). Отримала вчене звання доцента (2019 р.).
Член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».Підвищення кваліфікації: 2015 р. – курс за напрямом «Інноватика у викладанні української мови як іноземної» (НПУ ім. М. П. Драгоманова); 2017 р. – науково-педагогічне стажування на тему «Філологічна освіта в сучасному університеті», Університет Данібіус, Словацька Республіка; 2021 р. – науково-педагогічне стажування на тему «Актуальні зміни та інновації у підготовці сучасних філологів». м. Влоцлавек, Республіка Польща.