Україна, Дніпро, Д.Яворницького, 19
0932905264
dnipromova@gmail.com

Викладачі кафедри

Біляцька Валентина Петрівна

Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри філології та мовної комунікації НТУ «Дніпровська політехніка». Гарант освітньої програми 035.01 Українська мова та література другого (магістерського) рівня.
Закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка.
Захистила кандидатську дисертацію «Проблема Митця в естетико-художній еволюції Ліни Костенко і Василя Стуса».
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – «Українська література» – «Жанровий код українського роману у віршах кінця ХХ – початку ХХІ століття» (2017).
Член журі Всеукраїнської студентської та учнівської олімпіад зі спеціальності «Українська мова і література», Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук України в м. Дніпро.

Стажування: Університет імені Марії Кюрі-Складовської в Любліні (Республіка Польща), Кафедра філології. Тема: «Ознайомлення із системою вищої освіти у Європейському Союзі та Польщі. Наукова та навчальна діяльність Університету Марії Кюрі Склодовської у Любліні». Довідка (20-031 Lublin. PI.Marii Gurie-Sklodowskiej, 4. Люблін 2019-09-23 No 9 NS-20 (180 годин, 6 кредитів ECTS).


Коло наукових зацікавлень:
• Фольклорно-літературні взаємозв’язки
• Творчість літературного шістдесятництва
• Поетика сучасного ліро-епосу
• Проблеми художньої літератури для дітей

Викладає дисципліни:

 • Актуальні питання фольклорно-літературних досліджень
 • Історія української літератури
 • Краєзнавча фольклористика
 • Література української діаспори
 • Сучасна українська література Придніпров’я
 • Усна народна творчість
 • Фольклорна практика
 • Художня література для дітей
 • Шістдесятництво як культурний феномен доби

Ігнатьєва Світлана Євгенівна

Кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри філології та мовної комунікації НТУ «Дніпровська політехніка». Гарант освітньої програми 035.01. Українська мова та література першого (бакалаврського) рівня.
Закінчила Дніпропетровський Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету (1986 р.). Захистила кандидатську дисертацію «Парадигматична категорія безвідносної міри якості в прикметниках української мови». Закінчила докторантуру Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка (2014 р.).

Стажування: Вроцлавський університет природничих наук (м.Вроцлав) та Ягеллонський університет (м.Краків). Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрайзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» для педагогічних та науково-педагогічних працівників. Сертифікат № SZFL-001572  від 12.02.2022–20.03.2022  (180 годин/ 6 кредитів ЄКТС). Кафедра української мови  Криворізького педагогічного університету. Тема «Професійний розвиток відповідно до державної політики у гуманітарній галузі, забезпечення якості освіти». Довідка № 09/1-09 від 18 травня 2020 року Криворізький державний педагогічний університет на кафедрі української мови. Термін 17 лютого — 18 травня 2020 року. Загальний обсяг 180 годин 6 кредитів.

Коло наукових зацікавлень:

• дискурсологія,

• психолінгвістика,

• теорія мовної комунікація.

Нагороди:

Відмінник освіти (2004 р.);

знак Петра Могили (2010 р.);

Срібна медаль НГУ (2013, 2017р.);

Почесна грамота голови облдержадміністрації (2009 р.);

Почесна грамота Національної спілки письменників України (2009);

 Почесна грамота Дніпропетровського обкому Профспілки працівників освіти і науки України (2010 р.),

Переможець конкурсу Олеся Гончара, оголошеного журналом «Бористен» (2011р.), медаль «За заслуги» (2017 р.);

медаль «За відданість університету» (2018р.);

Почесна відзнака ІІІ ступеня Верховної Ради України (2018р.);

Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2019 р.).

Викладає дисципліни:

• Вступ до мовознавства

• Орфографічний практикум

• Психолінгвістика

• Теорія мовної комунікації

• Українська мова

Гендерна лінгвістика

Історія української літературної мови

Мова і міжкультурна комунікація

Посилання на  Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=nsIEctEAAAAJ&hl=ru

Цюп’як Ірина Костянтинівна

Кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри філології та мовної комунікації НТУ «Дніпровська політехніка».
Директор Центру культури української мови ім. Олеся Гончара.
Закінчила Дніпропетровський державний університет (1986 р).
Закінчила аспірантуру Дніпропетровського державного університету (2001р.).
Захистила кандидатську дисертацію «Поетика повістей Миколи Хвильового» (2002р.).
Має звання «Мати-героїня».
Нагороди: Звання «Мати-героїня».

Стажування: № 09/1-10 від 18 травня 2020 року Криворізький державний педагогічний університет на кафедрі української мови Термін 17 лютого — 18 трвня 2020 року Загальний обсяг 180 годин 6 кредитів


Коло наукових зацікавлень:
• Література початку ХХ століття.
• Література періоду Розстріляного відродження
• Поетика тексту
• Сучасна новелістика

Викладає дисципліни:

 • Від міфу до фентазі
 • Історія зарубіжної літератури
 • Історія української та світової літератури
 • Літературне краєзнавство
 • Практика пізнавально-мовленнєва
 • Сміхова культура в літературі
 • Танатос та ерос у літературі
 • Українська мова

Баракатова Неонілла Анатоліївна

Доцент кафедри філології та мовної комунікації НТУ «Дніпровська політехніка».

Закінчила Дніпропетровський державний університет (1994р.) за
спеціальністю «Українська мова і література»
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук
(10.02.01 Українська мова) на тему «Парадигма дієслова в сучасній
українській мові» (2000).
Отримала вчене звання доцента кафедри української мови (2003).

Стажування: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Кафедра українознавства, документознавства та інформаційної діяльності. Тема: «Сучасні підходи й технології викладання дисциплін філологічного циклу.» Довідка про підсумки науково-педагогічного стажування16.05.202224.06.2022.  Реєстраційний номер 837/1. Загальний обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

Факультет наук про освіту Білостоцького Університету (Польща). Тема: «Навчання і дослідження в сучасному університеті: виклики, рішення і перспективи». Сертифікат про підсумки науково- педагогічного стажування від. 08.08.202216.09.2022. Реєстраційний номер 51. Загальний обсяг (180 годин / 6 кредитів ECTS).

Стажування в Польщі (2004): в Університеті Марії Кюрі-Склодовської
(м. Люблін) за програмою культурно-мовної взаємодії з польською
діаспорою.
Стажування в Польщі (2005-2007) на Курсі методики викладання
польської мови (диплом 1/2007 від 25.07.2007) в Центрі польської мови і
культури для польської діаспори та іноземців (Люблін, УМКС).


Коло наукових зацікавлень:

 • Українсько-польські міжмовні контакти
 • Юридична лінгвістика
 • Граматика сучасної української літературної мови
 • Державна мовна політика України

Викладає дисципліни:

 • Академічне письмо
 • Мовна політика України в контексті євроінтеграції
 • Мовні аспекти публічної комунікації
 • Польська мова
 • Практикум польської мови
 • Сучасна українська літературна мова
 • Українська мова

Луценко Валентина Іванівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філології та мовної комунікації НТУ «Дніпровська політехніка».
Закінчила Дніпропетровський державний університет (1986 р.)
Захистила кандидатську дисертацію: «Методика вивчення повнозначних частин мови на функціонально-стилістичних засадах в основній школі» (2009 р.).

Стажування: Університет митної справи та фінансів, кафедра гуманітарної підготовки, філософії та митної ідентифікації культурних цінностей. Тема: «Фахові мови і сучасні підходи до їх навчання: досвід країн ЄС» Довідка № 21/164 від 12 травня 2020 року (6 кредитів ECTS).


Коло наукових зацікавлень:
• Інноваційні методи викладання української мови як іноземної
• Психологія професійної комунікації
• Функціональна стилістика


Нагороди:
Почесний диплом НГУ ( 2014 р.), Подяка НГУ, 2014 р.

Викладає дисципліни:
Українська мова

Методика навчання української літератури в закладах середньої освіти

Методика навчання мовознавчих і літературознавчих дисциплін у ЗВО

Виробнича (викладацька) практика

Українська мова як іноземна

Орфографічний і пунктуаційний практикум з української мови

Основи культури і техніки мовлення

Лінгвістичні основи документознавства

Педагогічна практика

Засоби образного мовлення

Лінгвістичний аналіз тексту

Документознавство

Виробнича (викладацька) практика

Онищенко Геннадій Анатолійович

SONY DSC

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та мовної комунікації.
Закінчив Дніпропетровський державний університет за фахом «Філолог. Викладач української мови та літератури»(1995р.).
Захистив кандидатську дисертацію «Мовна структура української народної загадки (семантичний і синтаксичний аспекти» (2006р.).
Директор Науково-технічної бібліотеки університету НТУ «ДП».


Коло наукових зацікавлень:
• Лексикологія
• Словотвір
• Синтаксис малих фольклорних жанрів


Нагороди:
Подяка Українського центру оцінювання якості освіти (2007р.).

Викладає дисципліни:
• Історична граматика української мови
• Українська діалектологія
• Старослов’янська мова
• Українська мова

Саїк Аліна Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент, кафедри філології та мовної комунікації. 
Закінчила Дніпропетровський національний університет (2004 р.). 
Закінчила аспірантуру Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара (2010 р.). 
Захистила кандидатську дисертацію «Концепти «батько», «мати» в українській лексико-фразеологічній системі світу» (2010 р.). 

Стажування: Університет імені Альфреда Нобеля. Кафедра англійської філології та перекладу. Тема: «Інноваційні методики та методи викладання дисципліни «Українська мова» як нового рівня інтегрованого навчання» Довідка № 96 від 13.02.2019р. (180 годин / 6 кредитів ECTS).
Стажування в Чехії (вивчення чеської мови в Карловому університеті, 
м. Прага) 2009р.  
Стажування в Чехії (вивчення чеської мови на факультеті мистецтв в університеті Палацького, м.Оломоуц) 2010р.


Коло наукових зацікавлень:

• Когнітологія
• Компаративістика
• Слов’янські мови

Викладає дисципліни:

• Конгвітивна лінгвістика

Лінгвокраїнознавство країн другої слов’янської мови

Лінгвокраїнознавство Чехії

Лінгвокультурологія

Практикум чеської мови

Сучасна українська літературна мова

Українська мова

Чеська мова

Ромас Людмила Миколаївна

Доцент кафедри філології та мовної комунікації НТУ «ДП». Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри. 
Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету (1992 р.). 
Захистила кандидатську дисертацію «Художнє осмислення національної свідомості в історичній прозі Юрія Мушкетика» (2006 р.). 

Стажування: Мелітопольський державний університет імені Богдана Хмельницького, кафедра української і зарубіжної літератури. Тема: «Поглиблення знань у філологічній галузі, ознайомлення з сучасними досягненнями лінгвістики та літературознавства».  50 год (5 ECTS). Посвідчення № 32-39-04-01 від 30.06.21.

Мелітопольський державний університет імені Богдана Хмельницького, кафедра української і зарубіжної літератури. Сертифікат освітньої програми. Тема: «Сучасна українська мова в комунікативному просторі». Сертифікат освітньої програми (30 год. 1 ECTS).


Коло наукових зацікавлень: 
• Проблема постпам’яті в сучасній українській і світовій літературі; 
• Українська історична проза; 
• Проблеми порівняльного літературознавства; 
• Масова та елітарна література 

Викладає дисципліни: 
• Вступ до літературознавства 
Масова література
• Історія української літератури

Поетика художнього тексту

Тенденції сучасної української літератури

Українська мова

Літературна критика

Сучасна українська повість

Українська жіноча проза

Тягло Любов Василівна

Старший викладач кафедри філології та мовної комунікації НТУ «Дніпровська політехніка».

Закінчила Дніпропетровський державний університет (1999)

Закінчила аспірантуру Дніпропетровського державного університету (2002)

Член Громадської організації «Спілка освітян України»

Стажування: № 89-400-73/2022 від 27 квітня 2022 року. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Термін: 26.01.2022 – 26.04.2022. Загальний обсяг: 180 годин/6 кредитів.


Коло наукових зацікавлень:

наукова термінологія;

• культура української мови;

• викладання мовних дисциплін у спеціалізованому закладі вищої освіти;

• методика викладання української мови як іноземної.

Викладає дисципліни:

Українська мова

Етнолінгвістика

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=PKvuAS0AAAAJ


Буригін Богдан Володимирович

Асистент кафедри філології та мовної комунікації НТУ «Дніпровська політехніка».

Закінчив магістратуру НТУ «Дніпровська політехніка» (2024).

Член Громадської організації «ПРОГРЕСИЛЬНІ» сертифікат № 0174/24.

Викладає дисципліни:

Українська мова

Посилання на Google Scholar: https://bit.ly/43xVWwk