Україна, Дніпро, Д.Яворницького, 19
0932905264
dnipromova@gmail.com

Робочі програми та силабуси (магістри)

Фахові освітні компоненти за спеціальністю:

«Мовна політика України в контексті євроентеграції» (Баракатова Н.А.)

«Актуальні питання фольклорно-літературних досліджень» (Біляцька В.П.)

«Загальне мовознавство» (Ігнатьєва С.Є.)

«Методика навчання мовознавчих і літературознавчих дисциплін у ЗВО» (Луценко В.І)

«Тенденції сучасної української літератури» (Ромас Л.М.)

«Лінгвокультурологія» (Саїк А.В.)

«Методологія та організація сучасних наукових досліджень» (Тараненко К.В.)

Спеціальні освітні компоненти за освітньою програмою:

«Література української діаспори» (Біляцька В.П.)

«Комунікативні стратегії філолога в інформаційно-культурному просторі» (Тараненко К.В.)