Україна, Дніпро, Д.Яворницького, 19
095 407 63 53
dnipromova@gmail.com

Мовленнєво-пізнавальний клуб «Джерело»

Костюк Наталія Григорівна
керівник пізнавально-мовленнєвого клубу «Джерело»


  Мета:

поглиблення знань з культури української мови.


  Завдання:

— залучити студентів до пізнання  духовної спадщини українського 
народу, його традицій; 
— використовувати набуті знання  у практичній діяльності; 
— виховувати любов та повагу  до українського слова.


Напрями роботи:

 — розвиток мовленнєвої культури молоді; 
— популяризація славетних імен  українських майстрів слова; 
— вироблення практичних вмінь та навичок засвоєння українських звичаїв; 
— опанування лексико-фразеологічного і  граматичного рівнів української мови 
з проекцією на різні сфери комунікації.