Україна, Дніпро, Д.Яворницького, 19
0932905264
dnipromova@gmail.com

Методичні рекомендації за ОПП магістри

До проходження виробничої (викладацької) практики (магістерський рівень)

Щодо організації проведення та проходження виробничої практики (творчого письма)

До проведення навчальних занять з дисципліни «Методологія та організація сучасних наукових досліджень» (магістерській рівень)

Передатестаційна практика (магістерський рівень)

Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційних робіт (магістерський рівень)