Україна, Дніпро, Д.Яворницького, 19
0932905264
dnipromova@gmail.com

Лабораторія творчого письма

ЛТП є навчально-науковим структурним підрозділом кафедри, що покликана забезпечувати вивчення здобувачами нормативних дисциплін, виконувати різноманітні види робіт, пов’язані з навчально-виховним процесом, здійсненням виробничих практик, виконанням наукових досліджень.

Креативне письмо – це особливий вид писемного мовлення, що відбувається на рефлексивній основі і результатом якого є оригінальний продукт – нарис, розповідь, вірш, п’єса тощо. Головна мета креативного письма – самовираження автора.

Творче письмо сприяє:

— збагаченню словникового запасу

— розвитку зв’язного мовлення

— формуванню навичок планування тексту

— розумінню структури тексту

— використанню різноманітних мовних одиниць

— дотриманню мовних норм

— розвиок навичок редагування та критичного аналізу

Творче письмо допомагає реалізувати теоретичні знання мови на практиці.

Мета: творчо застосовувати отримані теоретичні знання в
практичній діяльності; оволодіння студентами сучасними методами і
формами організації праці в галузі їхньої майбутньої професії; формування у
студентів знань та професійних умінь і навичок для прийняття самостійних
рішень під час професійної діяльності в реальних умовах; виховання
потреби систематично поновлювати свої знання, вести наукові дослідження.