Україна, Дніпро, Д.Яворницького, 19
095 407 63 53
dnipromova@gmail.com

Лабораторія творчого письма

Лабораторія творчого письма (далі – ЛТП) є складовою частиною кафедри філології та мовної комунікації Інституту гуманітарних та соціальних наук НТУ «Дніпровська політехніка», створення якої спрямоване на розвиток науково-дослідницької та навчально-методичної діяльності. 
ЛТП є навчально-науковим структурним підрозділом і покликана забезпечувати вивчення студентами нормативних народознавчих дисциплін, виконувати різнорідні види робіт, пов’язані з навчально-виховним процесом, здійсненням фольклорно-етнологічних практик, виконанням наукових досліджень з теми «Народна культура Січеславщини в контексті національного відродження України». 
Студентам Інституту гуманітарних та соціальних наук, згідно з програмами Міністерства освіти і науки України, передбачено спеціалізацію та вивчення народознавчих дисциплін – фольклор, етнографія, основи українознавства тощо, надання консультацій, обмін досвідом, залучення до експонування в ЛТП знаряддя, предмети побуту і ремесел з культурно-освітніми закладами міста й області 
   Основними завданнями та напрямами ЛТП є: 
• підготовка майбутніх фахівців освітніх закладів; 
• здійснення організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності наукових досліджень етнографії регіону та України; 
• проведення конкурсів народознавчого характеру, відзначення державних та народних свят; 
• створення умов для візуального вивчення традиційних предметів та знарядь діяльності етносу; 
• підготовка, участь та проведення наукових діалогів, спецсемінарів з дослідження етнографії; участь у наукових конференціях; 
• допомога в написанні конкурсних робіт учнями ліцеїв, гімназій, загальноосвітніх закладів ; 

організація, контроль проведення навчальної практики з фольклору, проведення викладацько-студентських етнологічних експедицій; 
ознайомлення широкої громадськості з багатогранним буттям українського народу й оприлюднення наукових здобутків кафедри філології та мовної комунікації з питань духовної та матеріальної культури народу.