Україна, Дніпро, Д.Яворницького, 19
095 407 63 53
dnipromova@gmail.com

Каталог освітніх компонентів

ОПП «Українська мова та література»

2021-2025 р.р.

1 курсЦикл загальної підготовки:

Іноземна мова професійного спрямування
(англійська/ німецька/ французька)

Цивілізаційні процеси в українському суспільстві

Фізична культура і спорт

Академічне письмо


Цикл спеціальної підготовки:

Базові дисципліни за галуззю знань

Латинська мова

Прикладні інформаційні технології

Фахові освітні компоненти за спеціальністю

Вступ до мовознавства

Вступ до літературознавства

Усна народна творчість

Старослов’янська мова

Історія зарубіжної літератури

Українська діалектологія

Сучасна українська літературна мова

Історія української літератури

Орфографічний практикум

Практична підготовка за спеціальністю

Фольклорна практика