Україна, Дніпро, Д.Яворницького, 19
0932905264
dnipromova@gmail.com

Завідувач кафедри філології та мовної комунікації НТУ «ДП»


ТАРАНЕНКО КСЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА — завідувач кафедри філології та мовної комунікації НТУ «Дніпровська політехніка». Кандидат філологічних наук, доцент.

Закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури (2010 р.).

Закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара та здобула кваліфікацію психолога (2011 р.).

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію журналіста (2023 р.)

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 – українська мова на тему «Прагматика антонімії української мови» (2014 р.).

Отримала вчене звання доцента (2019 р.).

Експерт Національної комісії зі стандартів держаної мови.

Член Асоціації українських редакторів АУРа.

Член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».

Підвищення кваліфікації:

2017 р. – науково-педагогічне стажування на тему «Філологічна освіта в сучасному університеті», Університет Данібіус, Словацька Республіка;

2021 р. – науково-педагогічне стажування на тему «Актуальні зміни та інновації у підготовці сучасних філологів». м. Влоцлавек, Республіка Польща.

2022 р. – Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних і науково-педагогічних працівників «Міжнародне Лідерство у XXI Столітті: освіта, наука, культура, спорт, технології, управління та міжнародний розвиток та присвоєння кваліфікацій «Міжнародний Керівник Категорії Б у галузі Освіти і Науки, відповідно до класифікації ЮНЕСКО» та «Міжнародний Вчитель/Викладач». Міжнародний сертифікат № 7063 / 23 квітня 2022 року, що засвідчує отримання Міжнародного освітнього гранту № EG/U/22/01/04 від International Historical Biographical Institute.  180 годин/6 кредитів Європейської кредитної трансферно -накопичувальної системи (ECTS), з них 15 годин інклюзивної освіти/0,5 кредиту ECTS. (18 ЛЮТОГО 2022-23 КВІТНЯ 2022 РОКУ).

Стажування: Науково-педагогічне стажування в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) на тему: «Актуальні зміни та інновації у підготовці сучасних філологів у галузі знань «Філологічні науки». 6 кредитів (180 годин). Сертифікат № FSI-611729-KSW від 17.10.2021.

Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних і науково-педагогічних працівників «Міжнародне Лідерство у XXI Столітті: освіта, наука, культура, спорт, технології, управління та міжнародний розвиток та присвоєння кваліфікацій «Міжнародний Керівник Категорії Б у галузі Освіти і Науки, відповідно до класифікації ЮНЕСКО» та «Міжнародний Вчитель/Викладач». Міжнародний сертифікат № 7063 / 23 квітня 2022 року, що засвідчує отримання Міжнародного освітнього гранту № EG/U/22/01/04 від International Historical Biographical Institute.  180 годин/6 кредитів Європейської кредитної трансферно -накопичувальної системи (ECTS), з них 15 годин інклюзивної освіти/0,5 кредиту ECTS. (18 ЛЮТОГО 2022-23 КВІТНЯ 2022 РОКУ).

Викладає дисципліни:

Сучасна українська мова в ЗМІ

Медіалінгвістика

Екологічна комунікація

Лінгвокреативна діяльність
Сучасна українська літературна мова
• Соціолінгвістика
• Комунікативні стратегії філолога в інформаційно-культурному середовищі
Методологія та організація сучасних наукових досліджень
• Українська мова
Еколінгвістика

Виробнича (творчого письма) практика