Україна, Дніпро, Д.Яворницького, 19
0932905264
dnipromova@gmail.com

Вибіркові дисципліни 4 курс

Гендерна лінгвістика

Еколінгвістика

Засоби образного мовлення

Інтернет-комунікація

Історія української літературної мови

Краєзнавча фольклористика

Лінгвістичний аналіз тексту

Лінгвокраїнознавство країн другої слов’янської мови

Масова література

Практикум польскої мови

Сучасна українська повість