Україна, Дніпро, Д.Яворницького, 19
0932905264
dnipromova@gmail.com

Вибіркові дисципліни 2 курсу

Лінгвистичні основи документознавства

Лінгвокраїнознавство Чехії

Основи культури і техніки мовлення

Польска мова

Сміхова культура в літературі

Чеська мова